Знаменитые выпускники

Валерый Георгіевіч Раманоўскі нарадзіўся 17 красавіка 1961 года ў вёсцы Новы Двор. У 1978 годзе закончыў Навадворскую сярэднюю школу з залатым медалём і адразу паступіў у Ленінградскі дзяржаўны ўніверсітэт на механіка-матэматычны факультэт. Пры гэтым жа ўніверсітэце ён закончыў аспірантуру, абараніў кандыдацкую дысертацыю і ў 1987 годзе атрымаў вучоную ступень кандыдата фізіка – матэматычных навук.
З 1987 па 1990 гады працаваў на Байкануры.
У 1990–1991 гг. працаваў у горадзе Уладзікаўказ дырэктарам вылічальнага цэнтра.
У 1992 годзе пераязджае ў Мінск і працуе дацэнтам у Беларускім Дзяржаўным універсітэце.
У 1994 годзе паступае ў дактарантуру.
У 1995 годзе паступае ў Варшаўскую дактарантуру і вучыцца ў Варшаве.
У 2000 годзе абараняе доктарскую дысертацыю на тэму: «Проблемы центра и фокуса и бифуркации малых предельных циклов для аналитических динамических систем» і атрымлівае вучонае званне доктара фізіка – матэматычных навук.
Зараз Валерый Георгіевіч працуе ў Славеніі. Жанаты. Мае дзяцей: сына і дачку. Ён – першы беларус, які ў Славеніі рыхтуе кандыдатаў матэматычных навук, займаецца фундаментальнай матэматыкай.
Васілій Іванавіч Катаркевіч нарадзіўся ў вёсцы Новы Двор 5 чэрвеня 1957 года. У 1974 годзе закончыў Навадворскую сярэднюю школу і паступіў на фізічны факультэт Гродзенскага педагагічнага інстытута імя Янкі Купалы.
У 1978 годзе закончыў інстытут на выдатна і паступіў у аспірантуру пры Інстытуце фізікі Акадэміі навук БССР. З 1981 года працуе ў гэтым інстытуце старэйшым навуковым супрацоўнікам, спецыялізуецца ў лазернай фізіцы.
У 1990 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму: «Лазеры на красителях со светоиндуцированной распределенной обратной связью, возбуждаемые излучением азотных лазеров».


Міхаіл Міхайлавіч Грунтовіч нарадзіўся ў вёсцы Новы Двор 13 лістапада 1960 года. У 1977 годзе закончыў Навадворскую сярэднюю школу з залатым медалём і паступіў у Ленінградскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Жданава.
У 1985 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Структурные вопросы теории простых алгебр над полем» і атрымаў званне кандыдата фізіка-матэматычных навук. Яго навуковыя працы друкаваліся ў розных савецкіх і расійскіх зборніках. Напрыклад, у зборніку навуковых прац «Кольца и матричные группы», які выдаваўся Дзяржаўным універсітэтам імя К.Л. Хетагурава ў горадзе Арджанікіддзэ ў 1984 годзе ёсць артыкул Міхаіла Міхайлавіча «О группе Брауэна поля функций вещественной алгебраической кривой».
Цяпер М.М. Грунтовіч жыве і працуе ў горадзе Пенза. Мае трох сыноў.Філіповіч Мікалай Фаміч
Нарадзіўся ў 1942 годзе ў вёсцы Новы Двор.
У 1959 годзе закончыў Навадворскую сярэднюю школу з сярэбраным медалём і паступіў у медыцынскі інстытут.
У 1965 годзе закончыў Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут. Першыя сем год працаваў неўрапатолагам Свіслацкага раёна.
З 1972 па 1980 г – неўрапатолаг Мінскай абласной клінічнай бальніцы. З 1984 па 1990 г працаваў у Беларускім НДІ неўралогіі, неўрахірургіі і фізіятэрапіі старэйшым, а затым вядучым навуковым супрацоўнікам.
У 1977 г – абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму: «Неврологические и гемодиномические проявления хронической недостаточности артериальных нижних конечностей”. У 1982 г – доктарскую дысертацыю. У 1992 годзе прысвоена званне прафесара.
Мікалай Фаміч – аўтар 257 навуковых работ, 11 вынаходніцтваў, 7 манаграфій.
За актыўны ўдзел у рацыяналізатарскай рабоце ў 1983 годзе ўзнагароджаны нагрудным знакам „Изобретатель СССР“.
За савакупнасць работ па неўралогіі Міжнародным біяграфічным цэнтрам (Кембрыч, Англія) быў абраны „Чалавекам 1997 – га года” з уручэннем Залатой медалі і ўнясеннем у Міжнародны біяграфічны каталог “2000 вучоных свету”.Казлоўскі Валянцін Дзмітрыевіч
Нарадзіўся ў 15 мая 1965 года ў вёсцы Новы Двор.
У 1982 годзе закончыў Навадворскую сярэднюю школу і паступіў у Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Леніна на эканамічны факультэт. Закончыў асперантуру. Абараніў дысертацыю на тэму „Формы и методы семейного подряда“. Працаваў у Маскве галоўным спецыялістам камітэта РСФСР па зямельнай рэформе. Зараз жыве і працуе ў Літве.
Доктар эканамічных навук.
Г. Вільня. Камерцыйны дырэктар закрытага акцыянернага таварыства VK TURTAS.Гончаревич Сергей Матвеевич.
Управляющий партнер компания Capital Times Investment Company.
- с 2006
Основатель и управляющий партнер Capital Times
- 2013-2014
Глава Наблюдательного Совета ведущего производителя бакалейной продукции
-  2004-2006
Вице-президент инвестиционной компании 
- 2003
CFO, компания-производитель пластмассовой тары
- 1998-2003
Заместитель директора казначейства банка, Главный экономист
Образование
-2010
МИМ-Киев (Senior Executive MBA)
-2000
Высшая Школа Экономики при БГЭУ
-2003
Аспирантура при НИИ Экономики Министерства экономики Республики Беларусь
-1998
Белорусский Государственный Экономический Университет (БГЭУ)Каскевич Виктор Иванович
Родился 23 марта 19960 года в д. Новый Двор Свислочского района Гродненской области.
С 1997 по 1982 студент математико-механического факультета Ленинградского государственного университета.
После окончания университета с 1982 по 1984 ассистент кафедры алгебры Гродненского госуниверситета.
В 1984 году поступил в аспирантуру Института математики АН БССР. После окончания аспирантуры с 1987 года работал в должности младшего научного сотрудника, затем научного сотрудника Института математики АН БССР.
В 1992 году перешел на работу в БГПА (после переименования – БНТУ) на должность доцента кафедры вышей математики №1.
С 2007 года доцент кафедры высшей алгебры механико-математического факультета БГУ.
С 1993 года участвует в работе жюри и методической комиссии по подготовке Минской городской и Белоруской республиканской олимпиады школьников по математике, а с 2001 года в подготовке заданий международного математического конкурса „Кенгуру“.
В 1989 году после защиты диссертации на тему „Строение классических групп над алгебрами Адзумая» (научный руководитель – профессор В.И. Янчевский) была присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук.
В 1995 году присвоено ученое звание доцента.
Научные интересы
 — алгебра и теория чисел
 — дискретная математика  — методика подготовки заданий для математических олимпиад и конкурсов Преподаваемые дисциплины
алгебра и тория чисел
дискретная математика методика решения нестандартных задач

E-mail: kaskevich@bsu.byВасилий Михайлович Катаркевич родился в деревне Новый Двор 5 июня 1957 г. В 1974 году окончил Новодворскую среднюю школу и поступил на физический факультет Гродненского педагогического института им. Я.Купалы (в 1978 г. преобразован в Гродненский государственный университет им. Я.Купалы (ГрГУ им. Я.Купалы). В период обучения в ВУЗе успешно совмещал отличную учебу с общественной работой, за что был удостоен Ленинской стипендии (1976-1978 г.г.). В 1978 г. после окончания с отличием ГрГУ им.Я.Купалы поступил в аспирантуру при Институте физики АН БССР (в настоящее время – ГНУ Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси (ИФ НАН Беларуси)). В 1981 г. после окончания аспирантуры В.М. Катаркевич был распределен на работу в этот же Институт, где последовательно прошел путь от младшего до ведущего научного сотрудника.
В 1990 г. В.М. Катаркевич защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Лазеры на красителях со светоиндуцированной распределенной обратной связью (РОС), возбуждаемые излучением азотных лазеров», за что ему была присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности «лазерная физика». Помимо лазерной физики область научной деятельности В.М. Катаркевича включает также градиентные лазерные поля, объемную голографию, нанофотонику и др. Результаты выполненных им исследований нашли отражение в 88 статьях, 41 тезисах докладов, 11 изобретениях, а также в целом ряде приборных разработок РОС-лазеров («Аметист», «Веер», «Аметист-2», «Аметист-ПС» и др.). При этом автоматизированный РОС-лазер на красителях «Аметист» в 1986-1988 г.г. в количестве 30 штук был изготовлен и поставлен за рубеж – в Центр научного приборостроения АН ГДР (г. Берлин).
В.М. Катаркевич женат, имеет сына и дочь, а также трех внуков.

katarvas@gmail.comНиколюк (Мархалюк) Ядвига Петровна 
Заслуженный учитель Российской федерации,
Отличник народного образования РФ,
учитель историии обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Славгорода РФ.
: Ядвига Петровна Николюк - опытный, творчески работающий педагог. Через игру, упражнения, педагогические задачи, тесты учитель включает каждого ребенка в активную учебную деятельность. В результате этого она добивается 100% успеваемости. За период с 2007 по 2012 год качество знаний учащихся улучшилось с 60 до 63%.
Ученики Ядвиги Петровны ежегодно становятся призерами школьной и городской олимпиад, принимают активное участие в конкурсах краевого, всероссийского, международного уровней. В 2007 году группа учащихся 10 класса, работающих над социальным проектом «Здоровые дети – здоровая нация», заняла первое место в краевой научно-практической конференции молодежи и школьников «Будущее Алтая». В 2008 году социальный проект «Социальное сиротство как проблема современной России» Ольги Валуйской, учащейся 9 класса, был отмечен Почетной грамотой молодежного жюри краевого конкурса для одаренной молодежи и школьников « Будущее Алтая».
Исследовательские работы «Малый бизнес как фактор формирования рыночной экономики» и «Молодежь на рынке труда в современных условиях» Евгении Таборовой и Елены Имгрунт, учащихся 11 класса, были удостоены дипломов третьей степени и Почетной грамоты АлтГТУ на краевой научно-практической конференции молодежи и школьников « Будущее Алтая».
В 2009 году ученики Ядвиги Петровны стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории и обществознанию.
В 2010 году группа учащихся Ядвиги Николюк работала по теме «Аграрная реформа П.А. Столыпина через призму его личности», приняла участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ, посвященном государственному деятелю, и получила высокую оценку жюри.
Ядвига Петровна возглавляет в школе творческую группу учителей истории, является руководителем городского профессионального методического объединения учителей истории и обществознания. В 2012 году Ядвига Петровна стала научным руководителем секции «История, краеведение, археология, этнография» краевого конкурса для одаренных школьников и молодежи « Будущее Алтая».
Неоднократно Ядвига Петровна отмечена наградами различного уровня. В 2007 году Почетной грамотой краевого образовательного конкурса «Инновационный проект» за методические рекомендации к уроку « Права человека и гражданина», в 2008 - дипломом комитета администрации города Славгорода по образованию за работу по теме «Уроки нравственности в системе воспитательной работы», в 2010 году - Почетной грамотой за победу в городском конкурсе методических разработок урока «Учитель здоровья», в 2012 году - дипломом I степени краевого конкурса «Растим патриотов России» за лучшую методическую разработку по патриотическому воспитанию детей.
Ядвига Петровна ведет большую внеклассную работу по предмету, учащиеся охотно посещают элективные курсы и занятия по подготовке к Единому государственному экзамену. Высокий профессионализм, разносторонние знания, добросовестность и преданность делу снискали ей заслуженное уважение и авторитет среди коллег, учеников и родителей.
С 1999 года она имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель».Савко Эмилия Ивановна 
Белорусский государственный университет, доцент кафедры физического воспитания и спорта, кандидат педагогических наук.


Грицкевич Михаил Владимирович
Заслуженный врач Российской Федерации.
Московский клинический научно-практический центр (МКНЦ) г. Москва Заведующий отделением анестезиологии и реанимации.

Облако тегов

Архив новостей

Июнь 2019 (17)
Май 2019 (34)
Апрель 2019 (28)
Март 2019 (39)
Февраль 2019 (39)
Январь 2019 (43)
^